تا انقلاب مهدی

بازار رقابت انتخاباتی هنوز داغ نشده...
امسال همه دنبال تریبونند و بیشتر حرف زدن.
برای همین از جبهه اصلاحات ۲ نفر اصلی و از جمنا ۴ نفر کاندید می شوند.
از بقیه جناح ها هم بیش از یک نفر...
دوست دارم کسی رای بیاورد که جز اندیشه خدمت چیزی در فکر و ذهن و روحش نباشد.
آنقدر خاکی بیاید و برود که حتی بعضی ها اسمش را هم نشنوند،
این روزها،
حرف های حضرت آقا
مطرح شدن حجة الاسلام رئیسی
گمانه زنی ها درباره جانشین رهبری
مرا می ترساند!
خدایا
یک درصد امکانش هست که ما بدون امام خامنه ای، به ظهور برسیم؟
اللهم احفظ قائدنا الخامنه ای...
نکند دعاهای ما و شعارمان که می گفتیم تا انقلاب مهدی، خامنه ای رهبر به لطف خود نگه دار، مثل شعارهای دهه اول انقلاب که سر می دادند: 《تا انقلاب مهدی، خمینی را نگه دار》 ابتر بماند؟!

13؟!

از وقتی بچه بودم، میگفتند 13 نحس است. برای همین اولین 13 سال را از خانه بیرون می رفتند، و نمی دانم با بقیه 13 ها چه می کردند. یغنی 13 اردیبهشت، 13 خرداد، 13 تیر...

بعضی ها برایشان «13» آنقدر نحس بود که اگر پلاک خانه ای 13 بود، هیچ وقت آنجا را نمی خریدند، بعضی ها هم که مجبور بودند بجای پلاک 13، می نوشتند: «12+1»

برای من هیچ وقت 13 نحس نبوده؟

مگر عدد نحس هم می شود؟

13 هم مثل بقیه عددها، مثل 11، 12، 14، 20...

وقتی میلاد آقایمان، مولایمان، سرورمان، 13 رجب است، یعنی 13 نه سرش نحس است و نه تهش. کلا باید عدد مبارکی باشد برای ما شیعه ها.

اینکه 13 به در هم از کجا آمده، زیاد داستان سرایی شده است، اما تاریخ می گوید روز قتل عام ایرانی است با توطئه یک یهودی که در دربار بوده و سیده به در، یعنی الفرار!

و به نظرم برای قوم شجاع و با جسارتی مثل ایرانی ها، در رفتن، مایه ننگ است، نه بزم که هر سال به سرور بنشینیم.

و امروز سالگرد همانتوطئه است، همان قتل عام.

لا اقل فرصتی بود، فاتحه ای بخوانید برای اجداد بی دفاعمان...


لطف کنید روز طبیعت، به طبیعت آسیب نزنید. واقعا گره زدن سبزه و علف و چمن، مشکل کسی را حل نمی کند هیچ، به طبیعت هم آسیب می زند.

  • ۴۵۴
در این دوره زمانه، همه معانی تغییر یافته.
روزگاری که همه می خواهند شبیه کس دیگری باشند. ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود قیاس می کنند.
بعضی ها را دیگر نمی توان زن نامید.
بعضی زنانگی هایشان را گم کرده اند.
یا گذاشته اند داخل پستو
گروهی دیگر از زن بودن، یک قاب یادگاری دارند، شاید هم آلبوم خاطره، شاید...
اینجا به حکم عقل، قلم نویسی هایش رنگ و بوی زنانه گرفته، با چاشنی اخلاص، ان شاءالله.
ورود آقایان آزاد است... کلیک رنجه می کنید:)
Designed By Erfan Powered by Bayan