لیست برنامه کاندیداها

بسم الله

خیلی گشتم که چنین لیستی را پیدا کنم، اما یافت نشد. فقط یک جدول بود که عدد داشت (همین جدول بصورت عکس)، بقیه جداول هم برنامه های هر نامزد را جداگانه نوشته بود. یکی نیست بگوید بندگان خدا...

لیست جداگانه برنامه ها به چه درد می خورد، ناسلامتی قرار است ما همه را ببینیم و رأی بدهیم دیگر...

شاید این لیست به کار شما هم آمد.

در این دوره زمانه، همه معانی تغییر یافته.
روزگاری که همه می خواهند شبیه کس دیگری باشند. ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود قیاس می کنند.
بعضی ها را دیگر نمی توان زن نامید.
بعضی زنانگی هایشان را گم کرده اند.
یا گذاشته اند داخل پستو
گروهی دیگر از زن بودن، یک قاب یادگاری دارند، شاید هم آلبوم خاطره، شاید...
اینجا به حکم عقل، قلم نویسی هایش رنگ و بوی زنانه گرفته، با چاشنی اخلاص، ان شاءالله.
ورود آقایان آزاد است... کلیک رنجه می کنید:)
Designed By Erfan Powered by Bayan