انفاق

  • ۰۶:۲۱

بسم الله

و چه بسا مفسرین هم خطا رفته اند، وقتی مصداق این آیه را ام المومنین ندانسته اند...

که انفاق خدیجه کبری (سلام الله علیها) مثال آبی بود که نهال اسلام با آن آبیاری شد.

خیلی بیش از ۷ خوشه و هفتصد دانه...

انفاق بانو هنوز بعد از ۱۴ قرن، شکوفاست، بار می دهد...

در این دوره زمانه، همه معانی تغییر یافته.
روزگاری که همه می خواهند شبیه کس دیگری باشند. ظاهر زندگی دیگران را با باطن زندگی خود قیاس می کنند.
بعضی ها را دیگر نمی توان زن نامید.
بعضی زنانگی هایشان را گم کرده اند.
یا گذاشته اند داخل پستو
گروهی دیگر از زن بودن، یک قاب یادگاری دارند، شاید هم آلبوم خاطره، شاید...
اینجا به حکم عقل، قلم نویسی هایش رنگ و بوی زنانه گرفته، با چاشنی اخلاص، ان شاءالله.
ورود آقایان آزاد است... کلیک رنجه می کنید:)
Designed By Erfan Powered by Bayan